СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВОЛОДІЛЬЦЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВОЛОДІЛЬЦЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Терміни, що використовуються

Директива 72/166/ЕЕС

«Транспортний засіб»м — будь-який автотранспортний засіб, призначений для пересування по поверхні, який приводиться в рух за допомогою механічно­го двигуна і який пересувається не по рейках, та будь-який причеп, як відчіп­ний, так і невідчепний.

63 Класі уеігісіе?. м Уеііюіе

 «Зелена картка»65 — міжнародний страховий сертифікат, виданий від імені національного бюро відповідно до Рекомендації № 5, прийнятої 25 січня 1949 року Підкомітетом Дорожнього Транспорту Комітету Наземного Транспо­рту Економічної Комісії ї Об'єднаних Націй для Європи.

«Територія, де звичайно знаходиться транспортний засіб»66:

—   територія держави, де транспортний засіб зареєстрований; або

—   (у випадках, коли не передбачено реєстрації певного виду транспортних засобів, при наявності страхового свідоцтва67 чи іншого знаку, аналогіч­ного реєстраційному свідоцтву) — територія держави, де таке страхове свідоцтво чи знак видані; або

—   (у випадках, коли не передбачено ні реєстрації, ні видачі страхового свідоцтва чи знаку для певних видів транспортних засобів) — територія держави, де постійно проживає особа, у володінні якої знаходиться транс­портний засіб68.

«Потерпілий» — будь-яка особа, яка має право на відшкодування будь-якої шкоди, заподіяної майну, життю чи здоров'ю таким транспортним засобом.

«Національне бюро страховиків»69 — професійна організація, заснована від­повідно до положень Рекомендації №5, прийнятої 25 січня 1949 року Підкомі­тетом Автодорожнього Транспорту Комітету Наземного Транспорту Економіч­ної Комісії Об'єднаних Націй для Європи, яка об'єднує страхові компанії, уповноважені вести у своїй державі діяльність зі страхування цивільної відпові­дальності власників транспортних засобів.