Класифікація ризиків за видами (пряме страхування, крім страхування життя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

1.  Стосовно нещасного випадоку (включаючи нещасний випадок на вироб­ництві та професійні захворювання8)

фіксована грошова сума9; виплата у вигляді компенсацій10; комбінація двох вищезазначених; шкода, завдана пасажирам.

2.  Стосовно хвороби фіксована грошова сума; виплата у вигляді компенсацій; комбінація двох вищезазначених.

дів)

3. Стосовно наземних транспортних засобів (крім рухомих залізничних скла-)

Будь-яке пошкодження чи знищення:

—  наземних автотранспортних засобів";

—  інші наземні транспортні засоби, крім автотранспортних.

4.  Стосовно рухомих залізничних складів12

Будь-яке пошкодження чи знищення рухомих залізничних складів.

5.  Стосовно авіатранспорту

Будь-яке пошкодження чи знищення авіатранспорту.

6.  Стосовно кораблів (морських, озерних, річкових та канальних суден) Будь-яке пошкодження чи знищення:

—  річкових та канальних суден;

—  озерні судна;

—  морські судна.

7.  Стосовно вантажів, що перевозяться (включаючи товари, багаж та інші вантажі)

Будь-яке пошкодження чи знищення вантажів, що перевозяться, чи багажу, незалежно від виду транспорту.

8.  Стосовно пожеж та дій природних сил

Будь-яке пошкодження чи знищення об'єктів власності (крім об'єктів вла­сності, перелічених у пп. 3—7 включно) внаслідок: пожежі; вибуху; негоди;

дії інших природних сил, крім негоди; дії ядерної енергії; осідання землі.

9.  Стосовно інших пошкоджень об'єктів власності

Будь-яке пошкодження чи знищення об'єктів власності (крім об'єктів вла­сності, перелічених у пп. 3 — 7 включно) внаслідок дії граду чи морозу та у таких випадках, як крадіжка, окрім зазначених у п. 8.

10.  Стосовно відповідальності при експлуатації автотранспортних засобів Будь-яка відповідальність, що випливає з експлуатації автотранспортних

засобів на землі (включаючи відповідальність перевізника).

11.  Стосовно відповідальності при експлуатації повітряного транспорту Будь-яка відповідальність, що випливає з експлуатації повітряного транспо­рту (включаючи відповідальність перевізника).

12.  Стосовно відповідальності при експлуатації кораблів (морських, озер­них, річкових та канальних суден)

Будь-яка відповідальність, що випливає з експлуатації кораблів, суден чи човнів у морі, на озерах, річках чи каналах (включаючи відповідальність пере­візника).

13.  Стосовно відповідальності загального характеру

Будь-яка відповідальність, крім зазначеної у пп. 10—12 включно.

14.  Стосовно кредитів неплатоспроможність (загальна); експортні кредити;

продаж у розстрочку13; застава (іпотека); сільськогосподарські кредити.

15.  Стосовно гарантій14 прямі гарантії; непрямі гарантії.

16.  Стосовно фінансових втрат різного характеру: ризики, пов'язані з зайнятістю;

загальна недостатність надходжень; внаслідок несприятливих погодних умов; втрата прибутків; триваючі загальні витрати; непередбачувані торгові витрати; втрата ринкової вартісності15; втрата орендної плати чи прибутків; непрямі торгові витрати, крім вищевказаних; інші фінансові втрати (неторгові); інші види фінансових втрат.

17.  Стосовно судових витрат16

Витрати на судове провадження та юридичне обслуговування.

18.  Стосовно надання допомоги17

Надання допомоги особам, які потрапили у скрутну ситуацію під час подо­рожі, поза домівкою чи поза місцем постійного проживання18.

Ризики, віднесені до одного з вищевказаних видів, не можуть бути включені до будь-якого іншого виду, окрім таких випадків: