Рекомендація про фінансові операції : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Рекомендація про фінансові операції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Рекомендація про фінансові операції визначає «транскордонну фінансову операцію»27 як переказ (Ігашґег), між установами платника та отримувача, які знаходяться в різних державах-членах.

Термін «переказ»28 же означає повну передачу від платника до отримувача коштів, деномінованих в ЕКЮ або в іншій валюті, що є законним засобом платежу в державах-членах.

В Рекомендації про фінансові операції закріплено такі основні принципи надання клієнту інформації щодо транскордонних фінансових операцій:

—   кожна установа повинна надавати своїм клієнтам інформацію у зрозумі­лій та доступній формі;

—   кожна установа повинна детально інформувати своїх клієнтів про комі­сійні збори, ціни та обмінні курси валют;

—   установа повинна повідомити платника про способи утримання комі­сійних зборів за послуги;

—   всі посередницькі установи повинні надавати свої послуги по переказу не пізніше двох робочих днів з моменту отримання коштів, а у випадку недотримання цих строків — повинні обґрунтувати свою відмову або затримку у наданні послуг. Платник має право на відшкодування збит­ків, завданих такою затримкою переказу;

—   установа отримувача повинна виконати свої обов'язки, що виникають з доручення на отримання переказу29, не пізніше одного робочого дня, який йде за днем прийняття коштів або до дати, вказаної в самому дору­ченні;

—   будь-яка установа, що бере участь у транскордонних фінансових перека­зах, при появі скарги на виконання переказу від платника або отримува­ча повинна негайно (протягом трьох місяців) вжити відповідних заходів.