ТРАНСКОРДОННІ ПЕРЕКАЗИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

У вторинному законодавстві ЄС фінансові операції регулюються:

Рекомендацією Комісії від 14 лютого 1990 року щодо прозорості банківсь­ких вимог щодо транскордонних фінансових операцій24 (далі — Рекомендація про фінансові операції);

Директивою 97/5/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 27 січня 1997 щодо транскордонних переказів25 (далі — Директива про перекази);

Регламентом №2560/2001 Європейського Парламенту та Ради від 19 грудня 2001 року щодо транскордонних платежів у євро26 (далі — Регламент про євро-платежі).

Потреба у такому регулюванні виникла через те, що перекази, які здійсню­ються у межах Співтовариства між фізичними та юридичними особами, що знаходяться у різних країнах-членах, були занадто дорогими порівняно з таки­ми ж операціями, що здійснювались на національному рівні. Регулювання має підтримати європейську валюту на початковому етапі та завірити громадян в її надійності у використанні. Заходи, що закріплені в цих документах, мають усу­нути кордони та перешкоди на внутрішньому ринку і полегшити процес впро­вадження євро. Саме наявність такої суттєвої різниці у вартості переказів, на думку багатьох європейських експертів, перешкоджає вільній торгівлі між кра-їнами-членами, а це, в свою чергу, порушує нормальне функціонування внутрі­шнього ринку.