Гарантування депозитів структурними підрозділами : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Гарантування депозитів структурними підрозділами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Від підрозділів кредитних установ держав-членів вимагається той же рівень гарантування депозитів, що й від самих кредитних установ. Єдине: для підроз­ділів кредитних установ передбачено можливість отримання дозволу викорис­товувати той рівень захисту депозитів, що існує в країні, де підрозділ розташо­ваний.

Такий механізм передбачений з огляду на те, що інший підхід може призве­сти до нерівних умов компенсації депозитів та нерівних умов конкуренції між фінансовими установами держави та розташованими на її території підрозділа­ми фінансових установ інших держав.

Кількісні показники

В жодному випадку рівень гарантування депозитів та відсотків за ними у державах-членах ЄС не може бути нижчим за гармонізований мінімум, який на сьогодні23 складає 20 тисяч євро.

Таким чином, депозити, розміщені на рахунках у підрозділах кредитних установ держав-членів ЄС інших, ніж держава розташування підрозділу, та від­сотки за ними відшкодовуються у сумі до 20 тисяч євро. Підрозділ може підня­ти рівень забезпечення гарантування депозитів порівняно з тим, що встановле­ний основною фінансовою установою, але повинен знизити такий рівень, якщо у державі розташування він нижчий.