БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Перелік основних видів банківської діяльності, які підлягають взаємному визнанню, міститься в Додатку І до Директиви про кредитні установи.

1.  Прийом депозитів та інших коштів на зворотній основі.

2.   Надання кредитів, включаючи споживчий, іпотечний кредити, факто­ринг з правом або без права регресу, фінансування комерційних операцій (фо-рфейтинг).

3.  Фінансовий лізинг.

4.  Послуги по переказу грошей.

5.  Випуск та обслуговування платіжних засобів (наприклад, кредитних кар­ток, дорожніх та банківських чеків).

6.  Надання гарантій та поручительств.

7. Торгівля за власний рахунок або за рахунок клієнтів (операції за доручен­ням клієнтів або від свого імені):

а)   інструментами грошового ринку (чеки, векселі, депозитні сертифікати

тощо); Ь)   валютою;

с)   фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

й)   інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; е)   цінними паперами, що підлягають обігу.

8.  Участь у випуску цінних паперів та надання послуг, пов'язаних з таким випуском.

9.  Надання підприємствам консультацій щодо структури капіталу, промис­лової стратегії та пов'язаних з цим питань, а також надання консультацій та послуг стосовно злиття та придбання підприємств.

52

10.  Посередництво на міжбанківських ринках.

11.  Управління портфелем цінних паперів та надання консультацій щодо такого управління.

12.  Зберігання та управління цінними паперами.

13.  Надання довідкової інформації (надання консультаційних та інформа­ційних послуг).

14.  Послуги зі зберігання в сейфі.