СЛОВА ПОДЯКИ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

СЛОВА ПОДЯКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Посібник «Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспективи адаптації законодавства України», написаний українсь­кою мовою, є результатом зусиль багатьох спеціалістів. Більшість розділів Посі­бника було підготовлено експертами Центру порівняльного права при Мініс­терстві юстиції України (ЦПП). Певні розділи Посібника було підготовлено Тетяною Вовк, Геннадієм Друзенком, Геннадієм Зугравим, Тарасом Качкою, Іриною Коноваленко, Михайлом Парапаном, Наталією Перестюк за науковою редакцією Станіслава Шевчука. ЦПП висловлює велику подяку за їх копітку роботу.

ЦПП висловлює особливу подяку Департаменту міжнародного права Міні­стерства юстиції України та особисто директору департамента Олені Зеркаль за інформаційну підтримку проекту, а також Центру перекладів актів європейсь­кого права при Міністерстві юстиції України, що здійснив переклад вторинно­го законодавства ЄС у сфері фінансових послуг, та його Директору Наталії Дремановій.

Крім того, ЦПП дуже вдячний Владу Басистому (Професійна Асоціація Ре­єстраторів та Депозитаріїв), Сергію Бойку (8і§та Віеухег), Олені Васильченко (РМІ), Олені Гриньовій (газета «Юридична практика»), Наталії Гудимі (Ліга Страхових Організацій України), Олександру Водяннікову (Центральноєвро­пейський Університет), Андрію Зайцеву (Альфа-Банк Україна), Артуру Котенку (Кліточенко, Мінін та Партнери), Тетяні Лемішевській (Українська міжбанків-ська валютна біржа), Андрію Марініченку (Авіакомпанія «Україна-АероАль-янс»), Миколі Матиці (АСК «ОСТРА-Київ»), Ларисі Непочатовій (Акціонерне страхове товариство «Бусін»), Владиславу Ніколаєву (Концерн «Стоїк»), Аллі Орел (Фінансовий клуб України), Роману Петрову (Донецький Національний Університет), Олексію Пиркіну (Міжрегіональний фондовий союз), Ользі Пи-скотовій (Ліга Страхових Організацій України), Володимиру Посполітаку (РМІ), Михайлу Ройку (РМІ),Тетяні Руденко (Асоціація українських банків), Генна-дію Семенову (Проект Центр комерційного права Веіоіїїе ТоисЬе ТоЬтаїзи), Олександру Сітухо (Асоціація ПФТС), Юрію Татаринцеву (Центр фондових досліджень), Сергію Хоружому (Національний Депозитарій України), Сергію Ханіну (АСК «ОСТРА-Київ»), Юрію Чопку (Банк Креді Ліоне Україна), Юлії Шевчук (РМІ) за вагомий внесок у інформаційно-консультаційне забезпечен­ня процесу підготовки цього Посібника.

Окрему подяку ЦПП висловлює Олексію Крилову та Євгену Вовку за допо­могу у підготовці Глосарію.

Беручи до уваги те, що законодавство України та ЄС перебуває у постійній динаміці, при використанні усіх нормативних актів, на які є посилання в Посіб­нику, користувачам необхідно завжди перевіряти їх поточний стан. Для цього рекомендується звертатися за консультацією до кваліфікованих незалежних

юристів. Будучи вікритим до взаємовигідної співпраці та обміну інформацією, ЦПП надає відповідну інформацію за зверненням зацікавлених осіб.

Користувачі можуть звертатися до ЦПП з метою отримання останніх варіан­тів будь-яких документів, що додаються до Посібника.

Розробку цього Посібника було здійснено за сприяння Міжвідомчої коор­динаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, Дер­жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Національного банку України та де­партаменту фінансового законодавства Міністерства юстиції України. ЦПП та­кож висловлює подяку Київському правовому клубу за внесок у розробку цього Посібника через консультаційно-інформаційне забезпечення Проекту.