ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА ЄС ПРО КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ У ЄС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Поняття кредитної установи в законодавстві ЄС дається в Директиві Євро­пейського Парламенту та Ради 2000/12 від 20 березня 2000 року щодо започат-кування діяльності кредитних установ та її ведення1 (далі — Директива про кредитні установи):

суб'єкт підприємницької діяльності2, діяльність якого полягає в отриманні від громадськості депозитів або інших коштів на зворотній основі та надання кредитів за свій власний рахунок, або установа, яка проводить електронні розра­хунки3 в значенні Директиви 2000/46/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 18 вересня 2000 щодо започаткування діяльності та її ведення установами, які проводять електронні розрахунки та пруденційного нагляду за ними4 (установа, яка проводить електронні розрахунки, означає суб'єкта підприємницької діяль­ності або будь-яку іншу юридичну особу іншу, ніж кредитна установа, яку ви­значено в першому підпункті (а) пункту 1 статті 1 Директиви про кредитні установи, та яка випускає платіжні засоби у вигляді електронних грошей).

У вторинному законодавстві ЄС міститься поняття «аиїпогізаііоп» (англ.) / «а§гетепг» (фр.), що відповідає терміну «ліцензія», який вживається в україн­ському законодавстві. Основні положення щодо видачі ліцензій на здійснен­ня діяльності кредитними установами містяться в Директиві про кредитні уста­нови.

Вже в преамбулі п. 20 зазначається, що ліцензії, які видаються національни­ми уповноваженими органами згідно з цією Директивою, мають своє застосу­вання в межах всього Співтовариства, а не тільки однієї країни. Тобто, з'явля­ється так би мовити єдина банківська ліцензія.

Відповідно до статті 1 п. 2 Директиви про кредитні установи «ліцензія» означає документ, виданий у будь-якій формі відповідним органом державної влади, на підставі якого кредитна установа може здійснювати свою діяльність.