ІНСТИТУТИ СТРАХОВОГО ПРАВА ЄС : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ІНСТИТУТИ СТРАХОВОГО ПРАВА ЄС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Вторинне законодавство Європейського Союзу, що регулює відносини у сфері надання страхових послуг налічує ЗО нормативних актів, серед яких: Директив — 26, Регламентів — 2, Рекомендацій — 2.

Серед них найбільш суттєвими можна виокремити так звані Треті страхові Директиви (Директива 92/49/ЕС та 92/96/ЕС), оскільки з їх прийняттям завер­шено формування спільного ринку в сфері надання страхових послуг та закла­дено мінімальні достатні основи для його нормального функціонування.

Всі нормативні акти щодо ведення страхової діяльності умовно можна поді­лити наступним чином. Ті, що стосуються:

1) започаткування, ведення та припинення ведення страхової діяльності;

2) видів страхування;

3) звітності та додаткового нагляду.

Ці підгалузі у свою чергу можна поділити на такі інститути: створення та ліцензування; діяльність страхових посередників (страхові брокери і агенти); маржа платоспроможності; відновлення платоспроможності та ліквідація/банк­рутство страхових компаній та їх структурних підрозділів; пряме страхування життя; пряме страхування (крім страхування життя); перестрахування, ретро-цесія; співстрахування; страхування судових витрат; страхування цивільної від­повідальності; бухгалтерський облік та звітність; додатковий нагляд за діяльні­стю страхових компаній; статистика у сфері страхування.

Поділ сфери страхових послуг на нідгалузі та інститути наведено у таблиці.

 

 

 

 

Підгалузі

Інститути

Нормативні акти ЄС

Започаткування та ведення страхової діяльності

Створення та ліцензування

оігєсііує 73/239 вігєсііує 92/49 вігєсііує 92/96

Діяльність страхових посередників (страхові брокери і агенти)

вігєсііує 77/92 Несоттепсіаііоп 92/48

Маржа платоспроможності

оігєсііує 2002/12 вігєсііує 2002/13

Відновлення плато­спроможності та ліквіда­ція/банкрутство страхових компаній та їх структурних підрозділів

вігєсііує 2001/17

Види страхування

Пряме страхування життя

оігєсііує 79/267 оігєсііує 90/619 оігєсііує 92/96

Пряме страхування (крім страхування життя)

оігєсііує 73/239 вігєсііує 73/240 оігєсііує 76/580 оігєсііує 84/641 оігєсііує 87/343 вігєсііує 87/344 оігєсііує 88/357 оігєсііує 90/618 оігєсііує 92/49 вігєсііує 95/26

 

 

 

 

 

 

Підгалузі

Інститути

Нормативні акти ЄС

 

Перестрахування, ретроцесія

оігєсііує 64/225

Співстрахування

вігєсііує 78/473

Страхування судових витрат

оігєсііує 87/344

Страхування цивільної відповідальності

оігєсііує 72/166 Кесоттепйаіюп 74/165 Кесоттепйаііоп 81/76 вігєсііує 84/5 оігєсіїує 90/232 оігєсііує 2000/26

Звітність, додатковий нагляд

Бухгалтерський облік та звітність

вігєсііує 91/674

Додатковий нагляд за діяльністю страхових компаній

вігєсііує 98/78

Статистика у сфері страхування (стосуються звітності)

Ке§и1аІіоп 1225/1999 Ке§и1аІіоп 1227/1999