Анотація : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Центр порівняльного права при Міністерстві юстиції України

Центр перекладів актів європейського права при Міністерстві юстиції України

Т. ВОВК, Г. ДРУЗЕНКО, Г. ЗУГРАВИИ, Т. КАЧКА, І. КОНОВАЛЕНКО, М. ПАРАПАН, Н. ПЕРЕСТЮК

РЕГУЛЮВАННЯ

СФЕРИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

За науковою редакцією кандидата юридичних наук С. Шевчука

®

І Р М А

Харків

« К О Н С У М » 2002

ББК 67.402 X 916.5 Р31

Це видання здійснено в рамках проекту «Моніторинг законодавства України у пріоритетних сферах адаптації»

Координатор проекту — Геннадш ДРУЗЕНКО

Координатор роботи з реалізації проекту у сфері фінансових послуг -

Наталія ПЕРЕСТЮК

Науковий редактор —

Станіслав ШЕВЧУК,

кандидат юридичних наук, доцент

Редактор —

Костянтин ГУЛИЙ,

кандидат юридичних наук

Вовк Т., Друзенко Г., Зугравий Г., Качка Т., Коноваленко І., Парапан М., Перестюк Н.

Р 31 Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспекгиви адаптації законодавства України. — Харків: Консум, 2002. — 912с.

I5ВN 966-7920-36-4.

Пропонований посібник — одна з перших в Україні спроб комплексного дослідження права ЄС в одній з прюритеших сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а саме в сфері фінансових послуг Окрім викладу правових механізмів регулювання ринку фінансових послуї в Європейському Союзі, видання містить переклад основних пра­вових актів ЄС, що визначають «правила гри» на ринку фінансових послуг, опис проблем законодавства України у сфері фінансових послуг та рекомендації щодо їх розв'язання через рецепцію до національного законодавства відповідних норм права ЄС Завершує посібник глосарій правових термінів ЄС у сфері фінансових послуг

Видання розраховано на сі>дентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закла­дів, державних службовців, що працюють у сфері адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, практикуючих юристів та всіх, кого цікавлять правове регулювання ринків фінансових послуг, а також проблеми та перспективи адаптації націо­нального законодавства України до законодавства Європейського Союзу

ББК 67.402

© Центр порівняльного права при Міністерстві юстиції України, аналітика, глосарій, 2002

© Центр перекладів актів європейського права при Міністерстві юстиції України, переклад, 2002

© Спільне колективне підприємство фірма «Консум», IЗВN 966-7920-36-4                               оформлення, 2002

ЦЕНТР ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Київ 01025, вул. Володимирська, 9 Тел.       +38 044 228 28 94 Факс.    +38 044 490 33 39 \у\у\у.сотрага1іуе1а\у.кіеу.иа

ЦЕНТР ПЕРЕКЛАДІВ АКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Тел./факс.      +38 044 228 04 54

ПРОЕКТ

«МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ АДАПТАЦІЇ»

(ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ).

Всі права застережені. Жодна частина цього посібника не може бути відтво­рена у будь-якій формі без письмової згоди Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України (ЦПП).

На думку ЦПП, цей Посібник хоча й грунтується на надійних джерелах, але не претендує на абсолютну точність і повноту.

Цей Посібник є джерелом загальної інформації з питань регулювання фі­нансових послуг в праві Європейського Союзу (ЄС) та можливостей вдоскона­лення українського законодавства шляхом рецепції основних надбань права ЄС. Посібник не може розглядатися як юридична консультація. Конкретні пи­тання, які можуть виникнути у користувачів цього посібника, мають вирішува­тися на підставі консультацій з кваліфікованими незалежними юристами.

У зв'язку з тим, що законодавство як України, так і ЄС перебуває у постій­ній динаміці, нормативні акти, наведені у Посібнику, може бути змінено або скасовано на момент публікації Посібника.

Погляди, викладені у цьому Посібнику, відображають думку його авторів і не обов'язково збігаються з поглядами Міністерства юстиції України, ЦПП чи Спільного колективного підприємства фірми «Консум».