Електронні пристрої : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Електронні пристрої

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Фінансові послуги можуть надаватись шляхом використання електронних пристроїв типу банкоматів. Якщо такі пристрої відповідають встановленим Су­дом критеріям, до них застосовуватимуться положення щодо права на здійс­нення підприємницької діяльності.

Для того, щоб розглядати такі пристрої як реалізацію права на здійснення підприємницької діяльності, вони повинні управлятись, що неможливо а ргіогі, якщо Суд не визначить, що структурний підрозділ може управлятись не лише людськими ресурсами, а й електронним способом.

Проте навряд чи такі пристрої виступають «єдиними представниками» суб'єк­та підприємницької діяльності в державі-члені. Скоріш за все вони належать структурним підрозділам суб'єкта підприємницької діяльності, відкритим в цій. державі-члені. І в такому випадку до пристроїв мають застосовуватися правила, встановлені для структурного підрозділу, якому належить сам пристрій.

Однак, якби пристрої виступали як «єдині представники» суб'єкта підпри­ємницької діяльності в державі-члені, Комісія могла б це розглядати в світлі надання послуг на території цієї держави-члена.

В той же час присутність в державі перебування особи або компанії, відпо­відальної лише за обслуговування цього електронного пристрою, не може роз­глядатись в світлі здійснення підприємницької діяльності. Тому існування сер­вісної підтримки (у вигляді незалежної особи чи компанії) не позбавляє суб'єкта підприємницької діяльності права діяти в світлі свободи надання послуг.