Прямі інвестиції : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Прямі інвестиції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Інвестиції всіх видів, здійснені фізичними особами чи комерційними, про­мисловими або фінансовими суб'єктами підприємницької діяльності, і які слу­гують для заснування чи підтримання тривалих і прямих зв'язків між особою, що надає капітал, і підприємцем або суб'єктом підприємницької діяльності, яким капітал є доступний з метою здійснення економічної діяльності. Ця кон­цепція відповідно повинна розумітися в її найширшому значенні.

Суб'єкти підприємницької діяльності, зазначені в 1-1 Номенклатури, вклю­чають юридичне незалежних суб'єктів (повністю належні їм дочірні суб'єкти підприємницької діяльності) і структурні підрозділи.

Щодо суб'єктів підприємницької діяльності, зазначених в 1-2 Номенклату­ри, які мають статус акціонерних компаній з обмеженою відповідальністю, іс­нує доля участі в прямих інвестиціях, якщо пакет акцій, якими володіє фізична особа іншого суб'єкта підприємницької діяльності, або будь-який інший влас­ник дає можливість акціонеру, чи то відповідно до положень національного законодавства щодо компаній з обмеженою відповідальністю чи інших, брати активну участь в управлінні компанією чи контролю над нею.

Довгострокові позики з долею участі, зазначені в 1-3 Номенклатури, означа­ють позики на період більше ніж п'ять років, які здійснюються з метою засну­вання чи підтримання тривалих економічних зв'язків. Головні приклади, які можна навести, є позики, надані компанією ЇЇ дочірнім суб'єктам підприємни­цької діяльності, або компаніям, в яких вона має акції і позики, пов'язані з розподілом прибутків. Позики, надані фінансовими установами з огляду на заснування чи підтримання тривалих економічних зв'язків, також включені до цього заголовку.