Незалежні посередники : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

 Незалежні посередники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Проблема полягає у визначенні межі, до якої суб'єкт підприємницької діяль­ності, звертаючись до незалежного посередника в іншій державі-члені, буде розглядатись як такий, шо здійснює постійну діяльність в цій державі-члені. Це стосується посередників, які не є ні кредитними установами, ні фінансовими фірмами та не виступають при цьому у власній якості.

У своєму рішенні від 4 грудня 1986 року Суд постановив, що «діяльність страхової установи однієї держави-члена, яка здійснюється на постійній основі в іншій державі-члені, потрапляє у сферу регулювання положень Договору про ЄС щодо права на здійснення підприємницької діяльності, навіть якщо така присутність полягає лише у відкритті офісу, що управляється власним персона­лом цієї установи, чи незалежною особою, яка уповноважена на постійній ос­нові представляти інтереси кредитної установи в цій країні»15.

Таким чином, Суд визнав, що суб'єкт підприємницької діяльності, який використовує послуги посередника в межах території іншої держави-члена на постійній основі, може в результаті цього втратити свій статус «особи, що кори­стується свободою надання послуг» та потрапити у сферу регулювання поло­жень про право на здійснення підприємницької діяльності.

Така позиція знайшла підтримку також і у Комісії.