РІШЕННЯ (восьме засідання, 12 липня 2002 року, м. Київ) (Витяг) : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

РІШЕННЯ (восьме засідання, 12 липня 2002 року, м. Київ) (Витяг)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

6. Заслухавши доповідь Заступника директора Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України Друзенка Г.В. про затвердження рекоменда­цій щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в сфері фінансових послуг, розроблених Центром порівняльного права в рам­ках проекту «Моніторинг законодавства України у пріоритетних сферах з ме­тою його адаптації до законодавства ЄС»,

ВИРІШИЛИ:

6.1.  Затвердити рекомендації щодо адаптації законодавства України до за­конодавства Європейського Союзу в сфері фінансових послуг, розроблені Центром порівняльного права в рамках проекту «Моніторинг законодавства України у пріоритетних сферах з метою його адаптації до законодавства ЄС»;

6.2.  Зацікавленим органам (Міністерство фінансів України, Національний банк України, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції Укра­їни та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку) подати пропози­ції щодо використання зазначених рекомендацій при підготовці проекту Плану роботи з адаптації на 2003 рік (протягом тижня).

Голова Міжвідомчої координаційної ради — Міністр юстиції України

Секретар Міжвідомчої координаційної ради Директор Центру порівняльного права

193

О. Лавринович

С.Шевчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 8-го засідання

Міжвідомчої координаційної ради

з адаптації законодавства України

до законодавства ЄС

12 липня 2002 року