Рекомендація до питання 4 : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Рекомендація до питання 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Положення українського законодавства щодо процедури допуску цінних паперів іноземних емітентів на український ринок є дещо зарегульованими. Таким чином, не встановлюючи деталізованих правил та норм допуску інозем­них цінних паперів на національний ринок держав-членів ЄС, Директива 2001/34 визначає принципи та мету регулювання такого допуску. Крім того, висуваєть­ся вимога дотримання реквізитів цінних паперів вимогам, встановленим ЄС.

Відповідно до Директиви 2001/34, якщо акції, випущені компанією, прина-лежною до країни, яка не є членом ЄС, не мають лістингу ні в кращі походження, ні в країні розміщення більшої частини акцій, вони не можуть бути допущені до офіційного лістингу до тих пір, доки компетентні органи не переконаються, що відсутність лізингу ні в країні походження, ні в країні розміщення більшої час­тини акцій не є перепоною для захисту інтересів інвесторів37.

Відповідно до вищезазначеного пропонується привести нормативні акти, що регулюють допуск іноземних цінних паперів на український ринок, до відповідних положень законодавства ЄС, зокрема до положень директиви 2001/34/ЕЕС щодо допуску цінних паперів до офіційного лізингу на фондових біржах та щодо інформації, яка має бути оприлюднена щодо цих цінних папе­рів шляхом розроблення механізму допуску на український ринок цінних папе­рів за відсутності їх лістингу в країні походження, забезпечуючи при цьому перевірку захисту інтересів інвестора.