Рекомендація до питання 6 : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Рекомендація до питання 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Діяльність страхових посередників з продажу страхових продуктів є суттє­вим елементом належного функціонування ринку страхових послуг Співтова­риства. Так, на ринках страхових послуг більшості держав-учасниць Європей­ського Союзу частка операцій по укладенню та обслуговуванню договорів страхування, здійснюваних посередниками, перевищує 50%.

Оскільки в силу характеру здійснюваної ними діяльності посередники часто мають справу з грошовими сумами (чи то від імені страхових компаній, чи від імені їх клієнтів), потрібно гарантувати необхідний рівень захисту таких фінан­сових інтересів та забезпечити відповідальність посередників.'Тобто, мають бути вжиті заходи щодо захисту інтересів клієнтів на випадок неможливості здійс­нення перерахування страхових премій страховим чи перестраховим компаніям або страхових виплат — страхувальникам. Це досягається, зокрема, шляхом вимоги до страхових посередників відповідати належним професійним крите­ріям. Такі критерії є запорукою їх відповідальності та гарантованості захисту інтересів споживачів страхових продуктів.

В Європейському Союзі ці питання врегульовані наступним чином15:

—   обов'язковою умовою функціонування страхового посередника на рин­ку є його реєстрація;

—   для здійснення реєстрації страховий посередник повинен відповідати таким професійним критеріям:

—   відповідний рівень знань та навичок;

—   добра репутація;

—   обов'язковість страхування професійної відповідальності посередників чи отримання інших подібних гарантій щодо відповідальності, яка може виникнути внаслідок професійної недбалості;

—   підтримання належного фінансового стану, якщо при здійсненні своєї діяльності посередник розпоряджається коштами клієнта.

Страховий посередник повинен дотримуватись вищевказаних вимог впро­довж всього строку своєї діяльності; причому, кожна держава-учасниця може на власний розсуд встановлювати більш суворі вимоги.