Рекомендація до питання 2 : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Рекомендація до питання 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Положення українського законодавства стосовно розмірів мінімальних стра­хових сум за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів, що виплачується за заподіяну внаслідок дорожньо-транс­портних пригод шкоду, не містить розмежування випадків, коли шкода завда­ється одній особі, та випадків, коли шкода завдається кільком особам.

В Європейському Союзі ці питання регулюються положеннями Другої Ди­рективи Ради 84/5/ЕЕС від ЗО грудня 1983 року щодо наближення законодавств держав-учаснииь стосовно страхування цивільної відповідальності при експлу­атації автотранспортних засобів6. Зокрема, у п. 2 ст. 1 цієї Директиви пропону­ється запровадження однієї з наступних схем, на вибір держави.

Схема І. Закріплення різних сум мінімального відшкодування на випадок заподіяння шкоди окремо:

—   життю та здоров'ю третіх осіб (причому сума збільшується на відповідну кількість разів, якщо постраждалих декілька);

—   майну третіх осіб (сума фіксована і не збільшується залежно від кількос­ті постраждалих осіб).

Схема II. Закріплення різних сум мінімального відшкодування на випадок заподіяння шкоди окремо:

—   життю та здоров'ю третіх осіб (сума є значно більшою, ніж для схеми І, але не змінюється залежно від кількості постраждалих осіб);

—   майну третіх осіб (сума залишається на рівні, запропонованому схемою І).

Схема ПІ. Закріплення суми мінімального відшкодування на випадок запо­діяння шкоди одночасно життю та здоров'ю третіх осіб і майну третіх осіб (знач­но більша, але фіксована сума, що не змінюється залежно від кількості постраж­далих)7.

Оскільки на сьогодні немає підстав вести спори щодо фактичних розмірів сум страхового відшкодування при заподіянні шкоди життю, здоров'ю чи май­ну третіх осіб внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, це питання економічної доцільності. Однак варто було б змінити підхід до регулювання цього питання, узгодивши відповідні положення національного законодавства з принципами права Європейського Союзу.

Відповідно до вищезазначеного пропонується: привести принципові поло­ження постанови Кабінету Міністрів України № 1175 «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» у відповідність з положеннями Директиви 84/5/ЕЕС.