ЯК АДАПТАЦІЯ МОЖЕ ДОПОМОГТИ «ВИРІШИТИ» ПРОБЛЕМИ? : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ЯК АДАПТАЦІЯ МОЖЕ ДОПОМОГТИ «ВИРІШИТИ» ПРОБЛЕМИ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Проект-Моніторинг було задумано як пілотний проект, що мав на меті про­демонструвати дійовість механізму вдосконалення українського законодавства, використовуючи зобов'язання України за 51 статтею УПС.

Виявляється, що деякі проблеми українського законодавства, яке регулює сферу фінансових послуг, є результатом невідповідності окремих положень українських законів. Тому вони можуть бути вирішені завдяки запозиченню в українське законодавство основних надбань права ЄС.

Взагалі ж проблеми українського законодавства, що регулює фінансові по­слуги, можна умовно розділити на три такі категорії:

—   ті, що є результатом прямої суперечності норми українського закону нормі законодавства ЄС;

—   ті, для яких ми не можемо знайти в законодавстві ЄС конкретної норми, якій суперечить норма українського закону, проте очевидно, що сам підхід до правового регулювання не відповідає європейському правово­му порядку; і

—   проблеми суто внутрішнього характеру, що, як правило, є результатом неузгодженості між собою чи то норми українського закону і підзакон-ного акта, чи то норм двох нормативно-правових актів одного рівня.

Проблеми першої категорії і є наглядним прикладом дійовості українського механізму адаптації. Саме на них і робиться акцент в демонструванні можли­вості вдосконалити законодавство України через рецепцію основних надбань права ЄС. Друга категорія проблем також може бути вирішена за допомогою запозичення європейського досвіду, що буде продемонстровано далі на конкрет­них прикладах. Адже невідповідність українського правового порядку європей­ському також можна розглядати як своєрідну «перешкоду» на шляху досягнен­ня відповідності законодавства України у такій пріоритетній сфері як «фінансові послуги» законодавству ЄС. Третя ж категорія проблем не може бути вирішена завдяки адаптації законодавства України до законодавства ЄС і вимагає прос­того узгодження між собою норм різних нормативно-правових актів України.