5. Проблема обміну боргів на акції товариства : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

5. Проблема обміну боргів на акції товариства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Відповідно до Закону про банкрутство до боржника можуть застосовуватися наступні судові процедури36:

—   розпорядження майном боржника;

—   мирова угода;

—   санація (відновлення платоспроможності) боржника;

—   ліквідація боржника.

Мировою угодою є домовленість між боржником та кредитором (групою кредиторів) про відстрочку та (або) розстрочку платежів або припинення зобо­в'язання за угодою сторін (далі — прощення боргів)37. Зміст мирової угоди має містити наступні положення38:

—   про розміри;

—   порядок і строки виконання зобов'язань боржника;

—   відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини. Крім цього, мирова угода може містити умови про:

—   виконання зобов'язань боржника третіми особами;

—   обмін вимог кредиторів на акції боржника;

—   задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать за­кону.

Рішення про укладання мирової угоди від імені боржника має право прий­мати керівник боржника чи арбітражний керуючий (керуючий санацією, лікві­датор), які виконують повноваження органів управління та керівника боржни­ка і підписують її39.

Основною перепоною для використання цієї норми боржником для розра­хунку з кредиторами є норма Закону про цінні папери та фондову біржу, відпо­відно до якої рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонер­ного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства40.

Через неузгодженість норм законів підприємство не може здійснити обмін боргів на акції, зареєструвати випуск яких ДКЦПФР не має законних підстав. До того ж відсутній механізм обміну боргів на акції підприємства.