ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Право на здійснення підприємницької діяльності закріплено і розвинуто у статтях 43—48 Договору про ЄС. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності під­тримує постійну присутність в державі-члені, в якій він надає послуги, він під­падає під положення Договору про право на здійснення підприємницької діяль­ності.

Ознака постійної «присутності»

Класичним прикладом постійності здійснення підприємницької діяльності на території держави-члена, іншої, ніж держава — член походження, може бути відкриття структурного підрозділу суб'єкта підприємницької діяльності. Однак така форма не є єдино можливою для присутності суб'єкта підприємницької діяльності при здійсненні своєї діяльності на території іншої держави-члена.

Діяльність суб'єкта підприємницької діяльності однієї держави-члена, який на постійній основі підтримує постійне перебування" в іншій державі-члені, потрапляє у сферу регулювання положень Договору про ЄС щодо права на здійснення підприємницької діяльності, навіть якщо така присутність полягає лише у відкритті офісу, що управляється власним персоналом цього суб'єкту підпри­ємницької діяльності, чи незалежною особою, яка уповноважена на постійній основі представляти інтереси суб'єкта підприємницької діяльності в цій країні.

Європейський Суд Справедливості вирішив: «Громадянин держави-члена, який здійснює свою професійну діяльність на постійній та тривалій основі в ін­шій державі-члені, де він не є зареєстрованим суб'єктом підприємницької дія­льності, він підпадає під положення Глави Договору, якими регулюється право на здійснення підприємницької діяльності, а не свобода надання послуг»12.

Проте в цьому ж самому рішенні Суд постановив, що особа, яка здійснює свою діяльність відповідно до свободи надання послуг, може надавати послуги, не підпадаючи під принцип права на здійснення підприємницької діяльності.