4. Недосконала процедура допуску цінних паперів іноземних емітентів на український ринок : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

4. Недосконала процедура допуску цінних паперів іноземних емітентів на український ринок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Рішенням ДКЦПФР про порядок реєстрації акцій та облігацій іноземних емітентів в Україні35, яке регулює питання допуску іноземних цінних паперів на український фондовий ринок, визначено, що іноземні цінні папери, які пропо­нуються для обігу на території України, повинні мати лістинг на фондовій біржі або бути допущені до обігу в торговельно-інформаційній системі в країні їх походження та мати лістинг на одній із наступних фондових бірж: Нью-Йорк-ській, Американський, Токійській, Торонтській, Гонконгський, Франкфурт­ській, Лондонській, хоча доцільності прив'язуватись до формальних обставин, як, наприклад, включення цінних паперів емітента до лістингу на національній фондовій біржі (п. 5 загальних положень), немає, адже, незважаючи на об'єктив­ну надійність капіталовкладень в такі цінні папери, в цій країні може просто не бути фондової біржі. І таким чином обмеження поширюються навіть на цінні папери достатньо стабільних підприємств, які проходять міжнародний аудит, акціонерами яких є відомі західні фонди. Отже, існують реальні перепони для того, щоб ці цінні папери прийшли на український ринок і котирувалися на ньому.