3. Порівняно вищий рівень мінімальної страхової суми при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну особи, ніж відповідний рівень мінімальної страхової суми при заподіянні шкоди життю та здоров'ю особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Співвідношення розмірів сум мінімального відшкодування відповідно у ви­падках заподіяння шкоди:

—   життю та здоров'ю третіх осіб (500 нмдг);

—   майну третіх осіб (1500 нмдг)4.

—   свідчить про більший ступінь «піклування» держави стосовно забезпе­чення відшкодування витрат, пов'язаних із заподіянням шкоди майну третіх осіб, ніж їх життю та здоров'ю.

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 року № 1024 «Про здійснення кон­тролю за наявністю страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої країни» (її положеннями презюмується можливість виїзду на територію іншої країни лише за виконання відповідних вимог, що ставлять­ся до осіб при перетинанні кордону, умови щодо особи і, зокрема, наявності чинного договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів).

3  П. З постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року №1175 «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів».

4 П З Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів».