2. На законодавчому рівні не закріплено розмежування розмірів мінімальних страхових сум на випадок заподіяння шкоди одній та кільком особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Відповідно до положень українського законодавства мінімальною страхо­вою сумою за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів, що виплачується за заподіяну внаслідок дорожньо-транс­портних пригод шкоду, є:

500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день укладення дого­вору страхування (у випадку заподіяння шкоди життю та здоров'ю третіх осіб);

1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день укладення до­говору страхування (у випадку заподіяння шкоди майну третіх осіб)3.

Однак дане положення не містить розмежування випадків, коли шкода за­подіюється одній особі, та випадків, коли шкода заподіюється кільком особам. Таким чином, у випадку заподіяння шкоди кільком особам внаслідок однієї дорожньо-транспортної пригоди, сума страхового відшкодування з розрахунку на одну особу суттєво зменшується.

Це питання є особливо актуальним при заподіянні шкоди життю та здо­ров 'ю третіх осіб (наприклад, пасажирів транспортного засобу, що потрапив у ДТП), оскільки ймовірність заподіяння шкоди життю та здоров'ю кількох осіб значно вища за ймовірність заподіяння шкоди майну кількох осіб.