1. Відсутність дійового механізму забезпечення виконання вимоги щодо обов'язковості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Метою здійснення страхування цивільної відповідальності власників транс­портних засобів є захист інтересів потерпілих у дорожньо-транспортних приго­дах, і, зокрема, забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам внаслідок таких ДТП.

Цей вид страхування є обов'язковим відповідно до законодавства України, і це передбачено п. 9 ст. 7 Закону України «Про страхування». Питання щодо порядку та умов проведення обов'язкового страхування цивільної відповідаль­ності власників транспортних заходів регулюються постановою Кабінету Міні­стрів України №1175, якою також затверджено Положення про Моторне (транс­портне) бюро.

Принцип обов'язковості страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу відповідає нормам і стандартам права Європейського Союзу, однак норми українського законодавства не містять дійового механізму забезпечення виконання цієї вимоги.

Відсутність такого механізму має результатом наступні наслідки:

не реалізується норма українського законодавства; і, отже

інтереси третіх осіб не є захищеними належним чином (у випадку заподіян­ня шкоди внаслідок дорожньо-транспортної пригоди).

В той же час існує порядок такого забезпечення виконання вимоги щодо обов'язковості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, зокрема, у випадках:

здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення паса­жирів і вантажів автомобільним транспортом1;

1 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Міністерства транспорту України від 16 січня 2001 року №6/18 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів І вантажів автомобільним транспортом» (його положеннями визначено, що обов'язкове страхування цивіль­ної відповідальності власників транспортних засобів є однією з ліцензійних умов).

виїзду власників транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, на терито­рію іншої країни [на цих транспортних засобах]2.