4. Необхідність отримання дозволу НБУ придбання пакету акцій комерційного банку (істотної участі)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Відповідно до ст. 34 Закону України від 7 грудня 2000 року №2121-111 «Про банки та банківську діяльність» в Україні необхідно отримати письмовий дозвіл Національного банку України для придбання істотної участі в банку. Для його отримання подається велика кількість документів щодо фінансового стану та ділової репутації майбутнього власника істотної участі в банку. Перелік таких документів встановлено в п.5 Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року № 375.

Проблема полягає в тому, що видача письмового дозволу є занадто заре-гульованою.

По-перше, потрібно зазначити, що, як підказує європейський досвід, для придбання істотної участі в кредитній установі отримання дозволу є зайвим. При придбанні істотної участі необхідно лише проінформувати компетентні органи (про це піде мова трохи пізніше).

По-друге, пакет документів, який подається особою, містить необгрунтова­не великий обсяг фінансової та приватної інформації, що відбирає досить бага­то часу та майже повністю розкриває внутрішню інформацію про особу, що теж не є позитивним моментом для заявника.

При видачі письмового дозволу НБУ враховує статус заявника, тобто відпо­відно до розподілу на фізичну/юридичну особу та резидента/нерезидента ви­значається різний обсяг інформації, необхідної для отримання дозволу. Але навіть при такому розподілі певна інформація не має істотного значення для визначення «фінансової відповідності» заявника.

Цілком зрозуміло побоювання держави за комерційні банки в світлі остан­ньої тенденції — боротьби з тероризмом та «брудними» грошима. Ця тенденція знайшла своє відображення у всьому світі. Не зважаючи на це, Європейський Союз все ж таки не вважає, що для того, щоб придбати істотну участь в креди­тній установі, необхідно отримувати письмовий дозвіл.