3. Проблема з поданням звітності акціонерів банку — нерезидентів : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

3. Проблема з поданням звітності акціонерів банку — нерезидентів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Форма № 645 «Інформація щодо суб'єктів господарювання, у яких власник істотної участі банку має участь, що перевищує 10 відсотків», затверджена по­становою Правління Національного банку Україна від 27 липня 2001 року № 296, повинна подаватися комерційними банками щорічно до 15 лютого після звіт­ного періоду територіальним управлінням НБУ.

В цій формі зазначаються повна назва суб'єкту господарювання, в якій вла­сник істотної участі комерційного банку має участь, що перевищує 10%, його юридична адреса, ідентифікаційний код, вид економічної діяльності, участь юридичної особи — власника істотної участі в статутному капіталі суб'єкта го­сподарювання на дату набуття ним статусу власника істотної участі в банку та на звітну дату.

Проблема полягає не стільки в поданні самої форми №645, а в тому, що форма подається разом з річним звітом власника істотної участі в банку, який включає в себе звіт про основні показники діяльності підприємства, баланс на 31 грудня звітного року (форма № 1), звіт про фінансові результати за рік (фор­ма № 2), супровідну записку до річного звіту.

Юридична особа — власник істотної участі повинна подати відповідні доку­менти, що її стосуються, так щоб комерційний банк встиг подати документи до 15 лютого. У випадку, коли юридична особа — власник істотної участі є нерези­дентом, то виникає проблема з дотриманням строків, оскільки може виникати така ситуація, що в своїй державі юридична особа ще не підготувала такі звітні документи через те, що ще не настали строки їх подачі, а в Україні вже потріб­но було їх подати.

Наявна ситуація неодмінно призведе до застосування штрафних санкцій до комерційних банків за порушення встановлених строків подачі річної звітності. Але насправді комерційні банки не мали наміру їх порушувати, а це виходить через те, що встановлені строки не дають фізичної змоги сумлінно дотримува­тися їх. А зобов'язати юридичну особу — нерезидента подавати річну звітність раніше встановленого її державою строку також є неможливим і нераціональним.

на