АКЦЕНТ НА «ХВОРІСТЬ» НОРМИ, А НЕ НА «НЕДОСКОНАЛІСТЬ» ЗАКОНУ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

АКЦЕНТ НА «ХВОРІСТЬ» НОРМИ, А НЕ НА «НЕДОСКОНАЛІСТЬ» ЗАКОНУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Говорити про необхідність адаптації законодавства України до законодавст­ва ЄС можна довго і багато. Проте не будемо зупинятись на необхідності вико­нання УПС як міжнародного договору, за яким Україною було прийнято на себе ряд зобов'язань, зокрема, йдеться про статтю 51 УПС.

Поглянемо на адаптацію з іншого боку, як на моживість поліпшення україн­ського законодавства, як на механізм вирішення проблем тих, хто з цим зако­нодавством працює, за допомогою міжнародно-правових зобов'язань України перед ЄС.

Саме демонстрація дійовості такого механізму і є основною метою Проекту-Моніторингу взагалі та його частини в контексті реформування сектору фінан­сових послуг зокрема.

Тому в ході реалізації Проекту-Моніторингу основний акцент робився саме на «хворих місцях» українського законодавства. Тобто, говорячи про вдоскона­лення законодавства України, що регулює фінансові послуги, ми перш за все маємо на увазі вдосконалення конкретних правових норм, які є «хворими», а не говоримо про те, що «поганим» є весь закон. Цей підхід було покладено в основу всього Проекту-Моніторингу.

Саме тому при зборі «проблем» українського законодавства, що регулює сферу фінансових послуг, особлива увага приділялась отриманню інформації від основних учасників цього ринку. Адже саме вони день у день натикаються на недосконалість українських нормативно-правових актів, з якими вони ма­ють якимось чином «уживатися». І такі процедури «уживання» віднімають у учасників цього ринку безліч часу і ресурсів, які можна було б використати з більшою користю для розвитку бізнесу.