Інвестори

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Емітенти, як учасники фондового ринку можуть бути також інвесторами, які прийнято групувати на інституціональні, індивідуальні та державу. Відпові­дно до Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України, схва­леної постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1995 року № 342 (далі — Концепція функціонування та розвитку фондового ринку), інвесторами є фізичні та юридичні особи, в тому числі інституціональні інвестори (інвести­ційні фонди, довірчі товариства, пенсійні фонди, страхові компанії тощо), які мають вільні кошти і бажають вкласти їх в цінні папери з метою одержання доходу від капіталовкладень чи то у вигляді відсотків, чи то через виплату рин­кової вартості цінних паперів. Державні органи повинні забезпечити захист прав інвесторів і контроль за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів. Для інституційних інвесторів діяльність із залученням коштів від громадян та юридичних осіб з метою їх подальшого інвестування або здійснення будь-яких комерційних операцій, не заборонених законом, має бути основним або одним з основних джерел доходу. Залежно від основної мети створення інституціона-льного інвестора вони можуть бути: інститутами спільного інвестування (ІСІ), пенсійними фондами, довірчіми товариствами, страховими компніями тощо.