Приватизаційні ЦП : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Приватизаційні ЦП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Як окрему категорію цінних паперів слід розглядати приватизаційні цінні папери, що віднесені статтею 3 Закону про цінні папери та фондову біржу до основних видів цінних паперів. Комерційна діяльність з приватизаційними па­перами ліцензується відповідно до Інструкції про порядорк видачі дозволів на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами від 25 квітня 1994 року № 232. Надання дозволів на здійснення представницької діяльності з приватизаційними паперами проводиться відповідно до Інструкції про умови ліцензування представницької діяльності з приватизаційними паперами від 25 листопада 1993 року № 514. Надання дозволів на здійснення як представни­цької діяльності, так і комерційної діяльності з приватизаційними паперами проводиться Фондом державного майна України. Відповідно до Закону Украї­ни «Про приватизаційні цінні папери» це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду. Приватизаційні папери можуть бути лише іменними.

Окрім цінних паперів вітчизняного емітента на українському РЦП оберта­ються ще й цінні папери іноземних емітентів, але процедура допуску іноземних цінних паперів на український ринок, м'яко кажучи, «недосконала». Основним негативним наслідком цього є зменшення зацікавленості працювати на вітчиз­няному ринку цінних паперів. Цей факт може відвернути не тільки емітента іноземних ціних паперів, а й інвестора.

Державна політика щодо захисту вітчизняного інвестора як учасника ринку цінних паперів має своє підґрунтя, але те, що воно повинно вдосконалюватись відповідно до темпів розвитку світового ринку цінних паперів взагалі не має сумніву. Найефективнішим способом регулювання ринку цінних паперів зали­шається державний контроль учасників РЦП шляхом їх звітування перед ДКЦПФР про результати своєї діяльності та отримання ліцензії на право здій­снення професійної діяльності на РЦП. Це дає можливість впливати, через оброблення інформації поданої в звітах на стан ринку та по можливості вдоско­налювати механізм роботи на ньому шляхом усунення наявних недоліків.

Відповідно до звіту ДКЦПФР за 2001 рік кількість зареєстрованих випусків акцій порівняно з попередніми роками зросла. У 2001 році ДКЦПФР було за­реєстровано 2504 випуски акцій на загальну суму 21,921 млрд грн., що майже на 6,427 млрд грн. більше, ніж у попередньому році. До складу регіонів з найбіль­шими обсягами зареєстрованих випусків акцій увійшли Львівська та Івано-Фран­ківська області. Провідну позицію щодо обсягів випуску акцій займають Київ та Київська область.