ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНСЬКОГО РЦП : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНСЬКОГО РЦП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Подальша деталізація інструментів на ринку цінних паперів потребує дода­ткового розмежування їх за видами. Перелік цінних паперів, що знаходяться в обігу, врегульовано Законом України від 18 червня 1991 року №1201-XII «Про цінні папери та фондову біржу» (далі — «Закон про цінні папери та фондову біржу»), але даний перелік не можна назвати вичерпним. На сьогоднішній день законодавством України передбачена можливість емісії інших видів цінних па­перів, що не увійшли в основний перелік, а регулюються окремими норматив­ними актами.

Інструменти РЦП

Прості та Іменні На пред'явника та привілейовані

Облігації підприємств         \ Облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик Облігації місцевих позик Казначейські зобов'язання республіки Ощадні сертифікати Депозитні сертифікати Векселі \ Інвестиційні сертифікати    І

Уряд

Органи

місцевої влади

Підприємства

(господарські

товариства)

Банки

тощо

Пайові ЦП

Основною категорією цінних паперів є пайові цінні папери, що відображають співучасть їх власників у формуванні статутного фонду і розподіленні прибутку підприємства. До даної категорії цінних паперів відносять акції. Відповідно до ст. 4 Закону про цінні папери та фондову біржу акції являють собою цінні папери без встановленого строку обігу, що засвідчують дольову участь у стату­тному фонді акціонерного товариства, підтверджують членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, надають власнику право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Відповідно до цієї норми акції поділяються на прості та привілейовані, на пред'явника та іменні. Даний поділ є основним, проте не вичерпним. В економічній літературі зустрічається й інша класифікація акцій, але вона не є визначальною для даного дослідження.