Горизонтальна структура : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Горизонтальна структура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

А. Витрати

1.  Відсотки, що підлягають сплаті, або подібні витрати.

2.  Комісійні, що підлягають сплаті.

3.  Чисті збитки на фінансовій діяльності.

4.  Загальні адміністративні витрати:

(а)  видатки на персонал, пказуючи окремо:

—   заробітну платню

—   витрати на соціальне страхування, при цьому окремо зазначаються пенсійні витрати

(б)  інші адміністративні витрати.

5.  Скоректована вартість відносно статей 9 і 10 Активів.

6.  Інші поточні витрати.

7.  Скоректована вартість відносно позик і авансів та положень для потен­ційних пасивів та зобов'язань.

8.  Скоректована вартість відносно переказних цінних паперів, якими воло­діють як основними фінансовими активами, відсотків участі та акцій в афілійо­ваних осіб.

9.  Податок на прибутки або збитки звичайної діяльності.

10.  Прибуток або збитки звичайної діяльності після сплати податків.

11.  Надзвичайний дохід.

12.  Податок на надзвичайний прибуток або збитки.

13.  Надзвичайні збитки після сплати податку.

14.  Інші податки, не вказані у попередніх статтях.

15.  Прибуток за фінансовий рік. В. Прибуток

1.  Відсоток, що належить до отримання, та аналогічні доходи, при цьому окремо показується дохід, що отримується на цінні папери з фіксованим дохо­дом.

2.  Дохід від цінних паперів:

(а)  Дохід від акцій та інших цінних паперів зі змінним доходом

(б)  Дохід від відсотки участі

(в)  Дохід від акцій в афілійованих осіб.

3.  Комісійні, належні до отримання.

4.  Чистий дохід від фінансових операцій.

5.  Скоректована вартість відносно позик і авансів та положень для потен­ційних пасивів та зобов'язань.

6.  Скоректована вартість відносно цінних паперів, що піддягають вільному обігу, якими володіють як основними фінансовими активами, відсоток участі та акцій в афілійованих осіб.

7.  Інші поточні доходи.

8.  Прибуток або збитки звичайної діяльності після сплати податків.

9.  Надзвичайний дохід.

10.  Надзвичайний прибуток після сплати податків.

11.  Збитки за фінансовий рік.