Додаток 2. СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Директива про звітність вимагає від держав-членів, щоб вони запровадили вертикальну або горизонтальну структуру звіту про прибутки та збитки. У випа­дку, якщо держава-член приписує обидві структури, суб'єкт підприємницької діяльності може вибрати одну з них.

Вертикальна структура

1.  Відсоток, який одержується, та аналогічні доходи, зазначаючи окремо той, що отримується на цінні папери з фіксованим доходом.

2.  Відсоток, що належить до сплати, та аналогічні збори.

3. Дохід від цінних паперів:

(а) дохід від акцій та інших цінних паперів зі змінним доходом

(б) дохід від відсотку участі

(в) дохід від акцій в афілійованих осіб.

4.  Комісійні, що належать до отримання.

5.  Комісійні, що піддягають сплаті.

6.  Чистий прибуток або чистий збиток по фінансових операціях.

7.  Інший поточний дохід.

8.  Загальні адміністративні видатки:

(а) витрати на персонал, показуючи окремо:

—   заробітну платню

—   витрати на соціальне страхування з окремим зазначенням витрат на пенсії

(в) інші адміністративні видатки.

9.  Скоректована вартість відносно статей 9 і 10 Активів.

10.  Інші поточні витрати.

11.  Скоректована вартість відносно позик і авансів та положень для потен­ційних пасивів та зобов'язань.

12.  Реорганізована вартість відносно позик і авансів та положень для потен­ційних пасивів та зобов'язань.

13. Скоректована вартість відносно цінних паперів, що підлягають вільному обігу, якими володіють як основними фінансовими активами, відсоток участі та акцій в афілійованих осіб.

14.  Реорганізована вартість відносно цінних паперів, що підлягають вільно­му обігу, якими володіють як основними фінансовими активами, відсоток уча­сті та акцій в афілійованих осіб.

15.  Податок на прибуток або збитки звичайної діяльності.

16.  Прибуток або збитки у звичайній діяльності після сплати податку.

17.  Надзвичайний дохід.

18.  Надзвичайні витрати.

19.  Надзвичайні прибутки або збитки.

20.  Податок на надзвичайний прибуток або збитки.

21.  Надзвичайний прибуток та збитки після сплати податків.

22.  Інші податки, не вказані у попередніх статтях.

23.  Прибуток або збитки за фінансовий рік.