Пасиви : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

Пасиви

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

1.  Кошти, заборговані кредитним установам:

(а)  що підлягають оплаті за вимогою

(б)  з погодженими датами погашення або строками повідомлення.

2.  Кошти, заборговані клієнтам:

(а)  ощадні вклади, показуючи окремо:

—   ті, що підлягають оплаті за вимогою, та з погодженою датою пога­шення або строками повідомлення, якщо національне законодавство передбачає такий розподіл (крім випадків, коли національне законо­давство не передбачає вказувати таку інформацію у примітках до зві­тів)

(б)  інші заборгованості

(ба)  що підлягають оплаті за вимогою

(бб)  з погодженими датами погашення або строками повідомлення.

3.  Заборгованості, підтверджені сертифікатами:

(а)  боргові цінні папери в емісії

(б)  інші.

4.  Інші зобов'язання.

5.  Накопичення доходу та відстрочений дохід.

6.  Резерви на виплату по зобов'язанням та зборам:

(а)  резерви на пенсії та подібні зобов'язання

(б)  резерви на податки

(в)  інші резерви.

7.  Прибуток за фінансовий рік (крім випадків, коли національне законодав­ство передбачає його включення до статті 14 Пасивів).

8.  Субординована заборгованість.

9.  Підписний капітал (крім випадків, коли національне законодавство пе­редбачає показувати заявлений капітал в цій статті. У такому випадку суми підписного капіталу та сплаченого капіталу повинні показуватись окремо).

10.  Рахунок, до якого сплачується сума при перевищенні номінальної вар­тості акцій.

11.  Резерви.

12.  Резерв ревальвації.

13.  Прибутки або збитки, перенесені на більш ранній строк.

14.  Прибутки або збитки за фінансовий рік (крім випадків, коли національ­не законодавство вимагає, щоб цей пункт був показаний у статті 16 Активів або статті 7 Пасивів).

Підсумок пасивів загалом.