АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЄ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЄ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Варіант сприйняття цього асцціз, запропонований в Додатку до Білої Книги щодо підготовки Асоційованих Країн Центральної та Східної Європи до Інтег­рації у Внутрішній Ринок Союзу, можна вважати доцільним і для України, оскільки його стадії є співрозмірними з положеннями УПС та політичною інте­грацією України в ЄС.

Отже, визначаються такі передумови здійснення адаптації в даній сфері:

для цінних паперів

Перед тим як може бути створена фондова біржа, важливо ухвалити закони стосовно емісії та власності на цінні папери. Очевидно, що в Україні є базові умови для здійснення реформування цього сектору.

для І СІ

Передумовою заснування ІСІ є той факт, що цінні папери випускаються і обертаються на організованих ринках.

Директиви, обрані для першої стадії заходів, є такими що містять у собі основні принципи заснування фінансових інституцій. На першій стадії зусилля мають бути зосереджені на імплементації принципів, викладених в наступних директивах:

для цінних паперів

Заходи, передбачені другою стадією, мають на меті, зокрема, зміцнення на­лежного регулювання для фірм задля приведення їх до міжнародних стандартів.

Директиви, які запропоновані на другій стадії, включають положення, що безпосередньо стосуються створення Внутрішнього Ринку Співтовариства, зок­рема свободи здійснення підприємницької діяльності та свободи надання транс­кордонних послуг без подальшого ліцензування та принципу нагляду державою походження. Ці положення можуть бути відкинуті, оскільки мають відношення

до внутрішньої ситуації в ЄС, однак, в світлі процесів європейської інтеграції, мають братися до уваги з огляду на можливість вирішення подібних проблем у недалекому майбутньому.

Отже, на другому етапі головна увага приділяється:.

1.  Директиві 93/22

2.  Директиві 93/61.