Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

Текст відскановано.

Можуть бути помилки.

 

Академія праці і соціальних відносин

Федерації профспілок України

 

 

Невмержицький Є.В.

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ БОРОТЬБИ

З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

І КОРУПЦІЄЮ

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

 

 

 

 

 

 

Київ – 2005

 

 

 

 

Рецензенти:

 

Фаренюк С.Я. – канд. юрид. наук, доц., начальник кафедри кримінального права та кримінології Київського юридичного інституту МВС України

Шульженко Ф.П. – канд. філос. наук, доц., зав. кафедри теорії та історії держави і права Національного економічного університету

 

Невмержицький Є.В. Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією: Навч. посіб. – К.: АПСВ, 2005. – 415 с.

 

ISBN 966-614-063-2

 

Навчальний посібник підготовлений для забезпечення навчальної програми з курсу «Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією». У виданні поглиблено розглядаються теоретичні питання сутності і змісту корупції та економічної злочинності, основні їх детермінанти та соціально-економічний простір розповсюдження, взаємозв’язок цих явищ, їх складових. Із врахуванням міжнародного досвіду аналізуються правові, економічні та організаційні механізми протидії корупції та економічній злочинності.

Посібник може бути використаний студентами юридичних факультетів, що вивчають курси «Кримінологія» і «Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією», а також студентами економічних спеціальностей, які вивчають навчальні дисципліни «Правове забезпечення підприємницької діяльності» та «Господарське законодавство».

 

 

УДК ()

 

© Невмержицький Є.В. 

© Академія праці і соціальних відносин, 2005