ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ - Авторский коллектив

Оценка: 8 (+/-). Просмотров: 2226Похожие книги

Уголовно-исполнительное право - З.А. Астемиров

Для адміністративних органів з питань взаємодії з організацією міжнародної кримінальної поліції - Практичний посібник

Уголовно-исполнительное право - В.В. Петров

Уголовный процесс концепция самоограничения государства - Е. Мизулина

Тематика курсових робіт з загальної частини кримінального права України - М.В. Анчукова та ін