Личность преступника - В Я. Кудрявцев

Оценка: 38 (+/-). Просмотров: 6522Похожие книги

Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении - ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой

Уголовный закон и личность преступника - А. Герцензон

Криминология - под ред. В.Д. Малко

Кваліфікація злочинів проти особи та власності - М.Й. Коржанський

Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності