§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню зґвалту­вань, вжиття заходів для їх усунення (ст.ст. 23,23і КПК) — найваж­ливіше завдання попереднього слідства. Профілактична робота слідчого по справах про зґвалтування має свою специфіку, оскільки стосується інтимних сторін життя потерпілих, більшість з яких прагне до того, щоб цей випадок не був розголошений навіть серед близьких.

Діяльність слідчого по встановленню причин та умов, які спри­яли вчиненню зґвалтування, та вжиття заходів для їх усунення — це комплекс процесуальних та організаційно-виховних заходів, що здійснюються у ході розслідування конкретного злочину чи взає­мопов'язаних злочинів (наприклад, зґвалтування та хуліганства, вбивства та ін.).

Основні завдання профілактичних, процесуальних та організа­ційно-виховних дій слідчого полягають у виявленні причин та умов вчинення злочину, вжитті необхідних заходів (через державні орга­ни та суспільні організації) для їх усунення, а також припинення аналогічних злочинів на підлеглій території.

Слідчий вивчає структуру та інтенсивність злочинності у рай­оні, узагальнює та аналізує справи. Практика свідчить, що зґвал­тування найчастіше трапляються у районах, де погано організова­но культурне дозвілля, розповсюджені пияцтво та наркоманія, на низькому рівні здійснюється боротьба зі злочинністю.

По конкретній кримінальній справі необхідно вивчати особу насильника, з'ясовувати причини формування антисоціальних ус­тановок, які обумовили вчинення злочину. Особливо слід зверта­ти увагу на неправильне моральне та статеве виховання у сім'ї (без­доглядність, аморальна поведінка батьків), моральний клімат за місцем проживання (наприклад, у гуртожитку, місцях дозвілля молоді тощо).