§ 6. Фіксація результатів обшуку та виїмки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Про проведення обшуку та виїмки складається протокол, який є джерелом доказів. Він має відповідати загальним вимогам, перед­баченим ст. 85 КПК, а також спеціальним вимогам ст. 188 КПК і складається з трьох частин: вступної, описової, заключної.

У вступній частині зазначається коли, де, ким, на якій підставі, в кого, в присутності яких осіб проведено обшук чи виїмку. Тут також зазначається, що перед обшуком чи виїмкою слідчий зап­ропонував добровільно видати предмети чи документи і яку було дано на це відповідь.

Описова частина містить відомості про об'єкти пошуку, умови їх зберігання та способи маскування. Якщо під час обшуку виявле­но тайник, необхідно детально описати його конструкцію, вказа­ти розміри, місцезнаходження, яким чином приховано, тощо.

В протоколі необхідно зазначити загальні та окремі ознаки виявлених предметів (назва, розмір, форма, вага, колір, маркуван­ня, позначки, номери, пошкодження та ін.). Завдання слідчого по­лягає в тому, щоб охарактеризувати та індивідуалізувати вилуче­ний предмет, зафіксувати ознаки і особливості, які дозволяють від­різнити його від інших схожих предметів, виключити можливість підміни. В разі вилучення виробів з дорогоцінних металів в прото­колі обшуку (виїмки) вказують назву виробу, його родові та інди­відуальні ознаки, колір або відтінок, розмір, кількість, особливості окремих частин (якщо є можливість — вагу і розмір кожної части­ни), наявність пробірних знаків (фігурних клейм і цифрових позначок проби) (рис. 10). При описі виробів з фарфору, фаянсу та май­оліки слід звертати увагу на їх маркування (рис. 11).

Рис. 10, Пробірні знаки на виробах з дорогоцінних металів

Певну специфіку має опис зброї, яку вилучено при обшуку. Необхідно вказувати тип і вид зброї (холодна, вогнепальна, бойо­ва, мисливська, спортивна, саморобна), систему (автоматична, напівавтоматична, нарізна, гладкоствольна), марку, номер, клей­мо виробника(рис. 12).

В разі вилучення продовольчих товарів у протоколі зазначають­ся назва, вага, обсяг, кількість продуктів, їх стан, якість, упаковка, маркування, дата виготовлення тощо. Цих вимог слід дотримуватись і при описі промислових товарів. При вилученні однорідних пред­метів необхідно зазначати їх кількість. Якщо вилучаються цінні папе­ри чи гроші, то вказують їх серії та номери, вартість, інші реквізити.

 

Рис. 11. Маркування деяких виробів з фарфору, фаянсу та майоліки

Рис. 12. Заводські клейма на вогнепальній зброї іноземних фірм

У протоколі обшуку зазначається, в якому місці і при яких об­ставинах виявлено ті чи інші предмети пошуку (ст. 188 КПК). Не­обхідно описувати, яким чином зберігалися такі предмети: на виду, відкрито чи переховувалися у спеціальних тайниках, інших суб'єк­тивно недоступних місцях.

У заключній частині зазначається, які предмети вилучені, як вони упаковані і опечатані. При наявності заяв і зауважень при­сутніх їх заносять до цієї частини протоколу обшуку чи виїмки.

Протокол складається у двох примірниках. Другий примірник вручається особі, в якої було проведено обшук чи виїмку, або пред­ставникові підприємства, установи чи організації, де було проведе­но слідчу дію. Протокол підписують слідчий, особа, у якої проводив­ся обшук чи виїмка, запрошені особи, які були при цьому присутні.

Додатковими способами фіксації результатів обшуку і виїмки є фото-, відеозйомка, складання різних планів і схем. Так, фотозйом­ка дозволяє зафіксувати загальний вигляд приміщення або місце­вості, яка обшукувалась, місця приховування предметів, тайники, виявлені об'єкти. Фотознімки, відеострічки, схеми, рисунки та пла­ни додаються до протоколу.