§ 2. Підготовка до огляду місця події

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Підготовчі дії, пов'язані з оглядом місця події, складаються з двох етапів: дії до виїзду на місце події, і дії після прибуття на місце. Підготовчі дії до виїзду на місце події полягають у наступному: а) слідчий має уточнити характер події згідно з повідомленням, що надійшло; б) вжити заходів (через органи міліції або адміністрацію установи) щодо охорони місця події і надання допомоги потерпі­лим; в) вжити заходів щодо безпеки громадян на ділянках, які ме­жують з місцем події; г) перевірити готовність науково-технічних засобів; ґ) вирішити питання щодо транспортних засобів, які не­обхідні для виїзду на місце події; д) визначити коло осіб, які брати­муть участь в огляді, згідно з характером злочину (судово-медич­ний експерт, експерт-криміналіст, інспектор ДАІ, кінолог); е) вирі­шити питання про запрошення понятих, особливо у випадках, коли місцем події є віддалена місцевість або коли огляд відбувається у нічний час, тощо.

Коли слідчий вважає за потрібне, він може запросити для участі в огляді потерпілого, який здатний допомогти з'ясуванню обставин події, а також надати допомогу у виявленні слідів і речових доказів.

Після прибуття на місце події слідчий вживає таких заходів: а) упевнюється у наданні допомоги потерпілому; б) проводить корот­ке опитування свідків; в) дає розпорядження працівникам міліції щодо проведення необхідних оперативно-розшукових заходів (пе­реслідування по “гарячих слідах”, встановлення очевидців); г) усу­ває сторонніх осіб; ґ) визначає функції кожного учасника огляду і роз'яснює їм їх права і обов'язки. Після закінчення цих дій слідчий приступає безпосередньо до огляду.