§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж : Криміналістична тактика и методика розслідування злочинів - Шепітько : Книги по праву, правоведение

§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 
РЕКЛАМА
<

Попереджувальна діяльність при розслідуванні пожеж здійсню­ється на підставі даних про причини та умови, що сприяють їх ви­никненню. Вони встановлюються органами державного пожеж­ного нагляду, а також у процесі розслідування злочинів, пов'язаних з підпалом чи порушенням протипожежних правил.

Причини, що сприяють виникненню пожеж: недотримання ад­міністрацією вказівок державного пожежного нагляду, неусунення виявлених внаслідок перевірки недоліків і несправностей, необереж­не поводження з вогнем, порушення правил зберігання пально-ма­стильних матеріалів, легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин. Органи державного пожежного нагляду на підставі узагальнення і аналізу вказаних причин і умов, а також практики органів розслі­дування і даних експертних досліджень пожежно-випробувальних станцій здійснюють профілактичну діяльність як безпосередньо, так і через виконкоми Рад народних депутатів, а також адміністрацію установ та підприємств, добровільні пожежні дружини та ін.

Основною формою профілактичних дій слідчих органів є по­дання про причини та умови, що сприяють виникненню пожеж, до відповідних державних органів та Інших організацій за матеріала­ми розслідування конкретних кримінальних справ

Такі подання згідно зі ст. 23і КПК повинні містити конкретні висновки: а) про причини і умови, що сприяли виникненню пожежі' б) про осіб, винних у порушенні протипожежних правил, чи таких' що вчинили підпал; в) щодо заходів, які необхідно вжити до усу­нення цих причин і умов. Мотивоване подання слідчого з конкрет­ної справи про пожежу, складене на підставі всебічного аналізу встановлених під час розслідування обставин її виникнення при­чин і умов, що їй сприяли, є основним процесуальним документом профілактичного характеру, а також одним з найбільш ефективних засобів запобігання злочинам, пов'язаним 3 порушенням правил пожежної безпеки.