§ 3. Наступний етап розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Діяльність слідчого на наступному етапі розслідування розпо­чинається з аналізу і оцінки зібраних фактичних даних, урахуван­ня нових слідчих ситуацій, визначення подальшого спрямування розслідування.

Типовими слідчими ситуаціями на цьому етапі розслідування можуть бути:

1) встановлено конкретну особу та її причетність до вчиненого шахрайства, пред'явлено обвинувачення;

2) є підозрюваний, зібрані докази, але їх недостатньо для вста­новлення причетності підозрюваного до вчиненого шахрай­ства, обвинувачення не пред'явлено;

3) зібрано недостатньо доказів, немає підозрюваного, не вста­новлено особу злочинця;

4) зібрані докази свідчать про відсутність складу злочину (шах­райства) у діях підозрюваного.

Якщо особа підозрюваного встановлена, то можуть мати місце такі типові слідчі ситуації при розслідуванні шахрайства: підозрю­ваний визнає себе винним; підозрюваний не визнає себе винним.

Типовими слідчими діями на наступному етапі розслідування є: допит свідків, допит підозрюваного (обвинуваченого), пред'явлен­ня для впізнання, очна ставка, призначення та проведення експертиз та ін. На цьому етапі як свідків допитують осіб, які не були допитані раніше, але щось бачили, чули про розслідуваний злочин, знайомі з шахраєм. Свідків виявляють під час допиту потерпілого, огляду місця події, оперативно-розшукової діяльності. В ході допи­ту свідків з'ясовуються обставини вчинення шахрайства, дані, що характеризують підозрюваного (обвинуваченого), його спосіб життя, стосунки, встановлюються відомості про наявність у нього певного майна і місце його зберігання.

На наступному етапі розслідування проводиться допит підозрю­ваного (обвинуваченого). Під час допиту слідчий вже має необхід­ну інформацію про подію злочину, зібрано необхідні докази для викриття допитуваного у вчиненні шахрайства. Слідчий може ви­користовувати постановку контрольних запитань, пред'явлення доказів (у тому числі різного роду документів), оголошення пока­зань свідків.

При пред'явленні підозрюваного для впізнання необхідно врахо­вувати, що шахраї досить часто змінюють свій зовнішній вигляд перед вчиненням злочину, одягають невластивий їм одяг, зміню­ють зачіску, відпускають бороду чи вуса, надягають окуляри. Тому при пред'явленні їх для впізнання впізнаючому необхідно дати мож­ливість спокійно і уважно ознайомитися із зовнішністю осіб, яких йому пред'являють. Пред'являються для впізнання і окремі речі чи предмети, що могли належати потерпілому.

Призначення і проведення експертиз пов'язано з необхідністю дослідження підроблених документів та інших предметів, що вико­ристовував шахрай. З цією метою призначається проведення по­черкознавчої, техніко-криміналістичної експертизи (для встанов­лення особи, яка виконала текст документу чи підписала його, спо­собів виготовлення документу, типу машинописних, поліграфічних або комп'ютерних засобів, змін у тексті документів, підробки від­битків печаток і штампів та ін.). Якщо на предметах чи документах1 виявлено сліди (рук, нігтів, мікросліди тощо), можуть признача­тись трасологічні та інші судові експертизи.