§ 5. Обставини, які сприяють крадіжкам, і заходи щодо їх запобігання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Обставини, які сприяють вчиненню крадіжок, хоча і суттєво розрізняються в залежності від конкретного виду даних діянь, од­нак можуть бути згруповані за деякими загальними ознаками. До числа таких належать:

розміщення торговельних підприємств і складів у при­міщеннях, не пристосованих для схову товарів і матеріальних цінностей;

відсутність охоронної сигналізації (або її несправність), не­достатнє освітлення у нічний час;

відсутність контролю за сторонніми особами (в будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях, гуртожитках);

примітивність і доступність конструкцій вхідних дверей та засувних пристроїв у жилих будинках;

відсутність у будинках житлового фонду спеціальних постів спостереження й охорони з числа непрацюючих мешканців (пен­сіонерів, домогосподарок та ін.) або кодових замків, що обме­жують доступ сторонніх осіб;

віктимна поведінка власників квартир, а також роз'єднаність сусідів по сходовому майданчику;

недостатньо кваліфікований підбір матеріально відпові­дальних осіб і працівників охорони та ін.

Обставини, що сприяють вчиненню крадіжок, встановлюють­ся під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових за­ходів. Особливе значення щодо цього мають огляд місця події, допит посадових та матеріально відповідальних осіб, потерпілих, криміналістичні експертизи, слідчий експеримент і перевірка пока­зань на місці. Відомості, отримані під час проведення цих слідчих дій, узагальнюються слідчим і по них складаються мотивовані по­дання до відповідних організацій, готуються публікації у пресі, інформації по радіо і телебаченню, виступи у трудових колективах. До заходів профілактичного характеру також належать: виїзні су­дові засідання; популяризація засобів технічного захисту особисто­го і приватного майна громадян; виявлення осіб, схильних до вчи­нення крадіжок, і нагляд за ними.