§ 5. Звільнення у зв'язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 

Кримінальне законодавство встановлює правило, згідно з яким звільненню від відбування покарання підлягають особи, відносно яких строки давності виконання обвинувального вироку закінчилися. Суд постановляє обвинувальний вирок і звільняє засудженого від відбування покарання на підставах, передбачених ст. 80 КК України.

Для органів і установ виконання покарань це є підставою для звільнення засудженого від відбування покарання (ст. 152 КВКУкраїни).

Наявність цієї підстави серед інших пояснюється тим, що зі спли-вом певних строків, встановлених законом, виконання покарання втрачає свою актуальність та ефективність.

Згідно із ст. 327 КПК України рішення про застосування строків давності приймає суд, причому вимоги ст. 80 КК України для суду є обов'язковими, за винятком розгляду цього питання щодо осіб, які були засуджені до довічного позбавлення волі. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі заміняється позбавленням волі.

Особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в такі строки:

два роки — у разі засудження до покарання менш суворого, ніж

обмеження волі;

три роки — у разі засудження до покарання у виді обмеження волі

або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;

п'ять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення

волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до позбавлен

ня волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;

234

 

десять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлен

ня волі на строк понад п'ять років за тяжкий злочин, а також при засу

дженні до позбавлення волі на строк не більше десяти років за особли

во тяжкий злочин;

п'ятнадцять років — у разі засудження до покарання у виді поз

бавлення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин.

Зі спливом вказаних строків виконання обвинувального вироку не здійснюється, а засуджений підлягає звільненню від відбування покарання.