§ 2. Окремі злочини, пов'язані з перешкоджанням діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громад­ського порядку і державного кордону або військовослужбо­вцеві (ст. 342).

Об'єктивна сторона злочину характеризується такими дія­ми: а) опір представникові влади під час виконання ним служ­бових обов'язків (ч. 1); б) опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час вико­нання цими особами покладених на них обов'язків щодо охо­рони громадського порядку. Опір — це активна фізична про­тидія здійсненню відповідними особами своїх обов'язків. Опір відрізняється від злісної непокори, яка є відмовою виконувати

 

Злочини проти авторитету органів державної влади ...             239

наполегливі, неодноразово повторені законні вимоги і розпо­рядження працівників міліції, саме тим, що при непокорі не­має застосування фізичної сили з боку винної особи.

Суб'єкт злочину — це особа, яка досягла 16 річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу.

Кваліфікуючими ознаками злочину є примушування відпові­дних осіб до виконання явно незаконних дій шляхом насильс­тва або погрози застосування такого насильства (ч. 3).

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 342 — штраф до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років; ч. 2 ст. 342 — штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мі­німумів доходів громадян або арешт на строк до шести міся­ців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або по­збавлення волі на строк до двох років; ч. З ст. 342 — обме­ження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Посягання на життя працівника правоохоронного орга­ну, члена громадського формування з охорони громадсько­го порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348).

З об'єктивної сторони злочин характеризується вчиненням вбивства або замаху на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного ко­рдону або військовослужбовця. Необхідною умовою відповіда­льності за ст. 348 є вчинення злочину саме у зв'язку з вико­нанням працівником правоохоронного органу службових обо­в'язків, або з діяльністю члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, або вій­ськовослужбовця щодо охорони громадського порядку. Злочин є закінченим з моменту вчинення замаху на вбивство.

Суб'єкт злочину — це особа, яка досягла 14 річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу.

Покарання за злочин: позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

 

240          Глава 29.