§ 2. Кримінальна відповідальність та її підстава

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Кримінальна відповідальність є одним із видів юридичної від­повідальності й полягає у правовому обов'язку особи, яка вчи­нила злочин, зазнавати державного осуду у вигляді позбавлень і обмежень особистого, майнового або іншого характеру (по­карання), котрі покладаються на винного спеціально уповнова­женими органами держави.

Підставою кримінальної відповідальності є вчинення осо­бою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України. Склад злочину — це сукупність закріплених у кримінальному законі об'єктивних та суб'єктив­них ознак, за наявності яких вчинене суспільно небезпечне ді­яння визнається злочином. Будь-який склад злочину містить обов'язкові елементи:

об'єкт (те, на що посягає злочин і чому він заподіює або

створює загрозу заподіяння певної шкоди);

об'єктивна сторона (зовнішня сторона (форма) поведінки

людини, котра проявляється у вчиненні злочинного діяння

(дії чи бездіяльності), що заподіює чи створює небезпеку

заподіяння шкоди об'єкту злочину);

суб'єкт (особа, яка вчиняє злочин);

суб'єктивна сторона (психічне ставлення особи до вчиню­

ваного нею діяння, тобто ті психічні процеси, які характери­

зують свідомість і волю особи в момент вчинення злочину).

Отже, склад злочину є єдиною і достатньою підставою кри­мінальної відповідальності. Тобто з того моменту, коли особа вчинила злочин, між нею та державою виникають певні юри­дичні відносини, а саме кримінально-правові відносини. Су­б'єктами даних правовідносин є, з одного боку особа, яка вчи­нила злочин, а з іншого — держава в особі органів дізнання, слідства, прокуратури і суду. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному пока­ранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (у цьому полягає принцип презумпції невинуватості).

 

Основні положення кримінального права   11

Таким чином, кримінальна відповідальність виникає з моме­нту набрання обвинувальним вироком суду законної сили1 і за­кінчується, за загальним правилом, моментом припинення від­бування покарання.

Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповіда­льності за той самий злочин більше одного разу. Це стосується і тих випадків, коли за той самий злочин особу було раніше притягнуто до кримінальної відповідальності в іншій країні.