ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

Вступ     ....3

Загальні нормативні акти й література, рекомендовані до курсів „Кримінальне право. Загальна частина та Особлива частина”                        6

Питання із „Загальної частини кримінального права з відповідями”    8

Питання із „Особливої частини кримінального права з відповідями”   ...152

Практикум.....................................................................................................311

 

Додатки

1. Зміни та доповнення до Кримінального кодексу України (Станом на 1 січня 2005 р )                                 356

 

2. Перелік постанов Пленуму Верховного Суду України, які прийняті після вступу в дію нового Кримінального кодексу України (станом на 1 січня 2005 р.)                                372

 

3. Аналіз стану злочинності в Україні за 2003 р. (витяги)........................374

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:

 теоретичний курс та практикум

кузнецов віталій володимирович, савченко андрій володимирович,

 

плугатир віталій степанович