Додаток 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

Зміни та доповнення

 

до Кримінального кодексу України

 

(Станом на 1 січня 2005 р.)

 

1. Закон України „Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” від 17.01.2002 р. (№ 2953-ІІІ).

Верховна Рада України постановляє: …

3) доповнити Кримінальний кодекс України (2341-14) статтею 203-1 такого змісту:

„Стаття 203-1. Порушення законодавства, що регулює виробництво,

 

експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дис­ків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах, -

карається обмеженням волі на строк до п’яти років.

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян”.

Цей Закон набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня опуб­лікування (набрав чинності 21.04.2002 р. // Відомості Верховної Ради від 26.04.2002 р.- № 17).

2. Закон України „Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за хуліганство і завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян” від 7.03.2002 р. (№ 3075-ІІІ).

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Кримінального кодексу України такі зміни:

1. У статті 259:

абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

„карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років”;

в абзаці другому частини другої слово „п’яти” замінити словом „семи”.

2. Абзац другий частини першої статті 296 викласти у такій редакції:

„карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років”.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування (набрав чинності 04.04.2002 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР) від 26.07.2002 р.- № 30).

 

3. Закон України „Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” від 16 січня 2003 року (№ 430-ІІІ).

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України:

назву і абзац перший статті 198 викласти в такій редакції:

 

„Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом

Заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”;

 

2) статтю 209 викласти в такій редакції:

„Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

1. Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Примітка. 1. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох і більше років (за винятком діянь, передбачених статтями 207 і 212 Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.

2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;

 

3) доповнити Кодекс статтею 209-1 такого змісту:

„Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1. Повторне умисне неподання інформації про фінансові операції або повторне умисне подання завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або обов’язковому фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, -

карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Незаконне розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, -

карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років”;

4) частину першу статті 306 викласти в такій редакції:

„Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання об’єктів, майна, що підлягають приватизації, чи облад­нання для виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, -

караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років”.

Цей Закон набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (набрав чинності 11.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), від 04.04.2003 р.- № 14).

 

4. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 6 лютого 2003 року (№ 485-ІV).

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: …

 

4. Абзац другий частини першої статті 306 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 16 січня 2003 року № 430-IV) викласти в такій редакції: „караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна”.

Цей Закон набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (набрав чинності 11.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), від 04.04.2003 р.- № 14).

 

5. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про Державну прикордонну службу України” від 3 квітня 2003 року (№ 662-IV).

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

1. У частині другій статті 401 Кримінального кодексу України слова „Прикордонних військ України” замінити словами „Державної прикордонної служби України”.

Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2003 року (набрав чинності 01.08.2003 р. // Відомості Верховної Ради від 04.07.2003 р.- № 27).

 

6. Закон України „Про внесення зміни до статті 333 Кримінального кодексу України” від 3 квітня 2003 року (№ 668-IV).

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Статтю 333 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:

 

„Стаття 333. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю

1. Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Те саме діяння, вчинене повторно або організованою групою, -

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування (набрав чинності 25.04.2003 р. // Відомості Верховної Ради від 27.06.2003 р.- № 26).

 

7. Закон України „Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” від 3 квітня 2003 року (№ 669-IV).

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України:

1) стаття 228 викласти в такій редакції:

 

„Стаття 228. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій

1. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій, які заборонені законом про захист економічної конкуренції, шляхом насильства чи заподіяння матеріальної шкоди або погрози застосування насильства чи заподіяння такої шкоди -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені організованою групою або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років”;

статтю 230 виключити.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування (набрав чинності 25.04.2003 р. // Відомості Верховної Ради від 27.06.2003 р.- № 26).

 

8. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про вибори народних депутатів України” від 15.05.2003 р. (№ 7445-IV).

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: …

 

6. У статті 158 Кримінального кодексу України

абзац перший частини першої викласти в такій редакції: „1. Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня будь-якій особі з метою надання їй можливості проголосувати за іншу особу або проголосувати більше ніж один раз у ході голосування, видача виборчого бюлетеня особі, не внесеній до списку виборців на виборчій дільниці, або видача заповненого виборчого бюлетеня, а також незаконна передача іншій особі незаповненого виборчого бюлетеня”;

абзац перший частини третьої після слів „завідомо неправильне” доповнити словами „встановлення чи”.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування (набрав чинності 18.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради від 18.07.2003 р.- № 29).

 

9. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22.05.2003 р. (№ 850-IV).

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: …

 

3. Статті 176, 177 і 229 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції:

„Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав

Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо - та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, -

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, -

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

 

Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару

1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, -

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян”.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування (набрав чинності 25.06.2003 р. // Офіційний вісник України від 04.07.2003 р.- № 25).

10. Закон України „Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне втручання в роботу мереж електрозв’язку” від 05.06.2003 р. (№ 908-IV).

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: …

 

2. Статтю 361 викласти в такій редакції:

„Стаття 361. Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електро­зв’язку

 

1. Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчис­лювальних машин, їх систем чи комп’ютерних мереж, що призвело до перекручення чи знищення комп’ютерної інформації або носіїв такої інформації, а також розповсюдження комп’ютерного вірусу шляхом застосування програмних і технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в ці машини, системи чи комп’ютерні мережі і здатних спричинити перекручення або знищення комп’ютерної інформації чи носіїв такої інформації, а так само незаконне втручання в роботу мереж електрозв’язку, що призвело до знищення, перекручення, блокування інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, -

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони заподіяли істотну шкоду або вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка. Під істотною шкодою, якщо вона полягає в завданні матеріальних збитків, слід розуміти таку шкоду, яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян”.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування (набрав чинності 04.07.2003 р. // Офіційний вісник України від 18.07.2003 р.- № 27).

 

11. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних товарів та фонограм” від 05.06.2003 р. (№ 1098-IV).

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: …

 

3) статтю 216 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:

„Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок

1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів -

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до чотирьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою

 

осіб, -

караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографіч­ними захисними елементами”.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а зміни, внесені згідно з цим Законом до Кримінального кодексу України ,- після закінчення терміну в 90 днів з дня набрання чинності цим Законом (набрав чинності 20.12.2003 р. // Голос України від 21.08.2003 р.- № 156).

 

12. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 11.07.2003 р. (№ 1130-IV).

Верховна Рада  п о с т а н о в л я є:

 

1. Абзац другий пункту 21 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення” Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:

„Ухвалу (постанову) суду з цих питань може бути оскаржено засудженим чи його захисником або внесено на неї відповідне подання прокурора в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України”.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування (набрав чинності 9.08.2003 р. // Офіційний вісник України від 22.08.2003 р.- № 32).

 

13. Закон України “Про охорону археологічної спадщини” від 18.03.2004 р. (№1626-ІV).

 

Верховна Рада  п о с т а н о в л я є:

2) статтю 298 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:

 

Стаття 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці

1. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини -

 караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо пам'яток національного значення, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об'єктів археологічної спадщини, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -

 караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування (набрав чинності 27.04.2004 р. // Офіційний вісник України від 30.04.2004 р.- № 15).

 

14. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетинання державного кордону України” від 18.05.2004 р. (№ 1723-IV).

Верховна Рада  п о с т а н о в л я є:

1. статтю 331 Кримінального кодексу України виключити.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування (набрав чинності 9.06.2004 р. // Офіційний вісник України від 25.06.2004 р.- № 23).

 

15. Закон України “Про внесення зміни до статті 153 Кримінального кодексу України” від 21 грудня 2004 року (№ 2276-IV).

Верховна Рада  п о с т а н о в л я є:

1. Абзац перший  частини  третьої  статті  153  Кримінального кодексу України  після слова "малолітнього" доповнити словом "або".

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування (набрав чинності 11.01.2005 р. // Голос України від 11.01.2005 р. - № 3).

 

16. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та за розголошення банківської таємниці” від 16 грудня 2004 року (№ 2252-IV).

Верховна Рада  п о с т а н о в л я є:

1. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У  Кримінальному  кодексі  України:

     1) у статті 231: назву статті викласти в такій редакції:

     "Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю";

     в абзаці першому: після слів "що становлять комерційну" доповнити словами  "або банківську";  слова "(комерційне шпигунство)" виключити;

     2) у статті 232: назву статті викласти в такій редакції:

  "Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці";

     абзац перший після слів "Умисне розголошення комерційної" доповнити словами "або банківської".

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. (набрав чинності 13.01.2005 р. // Голос України від 13.01.2005 р. - № 5).

 

17. Закон України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” від 23 грудня 2004 року (№ 2289-IV).

Верховна Рада  п о с т а н о в л я є:

1. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У  Кримінальному  кодексі  України:

     статтю 361 викласти в такій редакції:

     "Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку

     1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин  (комп'ютерів),  автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування  інформації,  спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого  порядку її маршрутизації, -

     карається штрафом  від  шестисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк  від  двох до п'яти років,  або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких  було  вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

     2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -

     караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з  позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів,  за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

     Примітка. Значною шкодою у  статтях  361 - 363-1,  якщо  вона полягає у заподіянні матеріальних збитків,  вважається така шкода, яка в сто і більше  разів  перевищує  неоподатковуваний  мінімум доходів громадян";

 

     2) доповнити статтями 361-1 і 361-2 такого змісту:

     "Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут

     1. Створення з метою використання,  розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, -

     караються штрафом  від п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або  позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією програмних чи  технічних засобів, призначених для несанкціонованого  втручання  в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.

     2. Ті  самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -

     караються позбавленням волі на  строк до п'яти років з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.

 

     Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації

     1. Несанкціоновані збут  або розповсюдження  інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах,  комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та  захищеної відповідно до чинного законодавства, -

     караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до  двох років з конфіскацією  програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом,  які є власністю винної особи.

     2. Ті самі дії,  вчинені повторно або за попередньою  змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -

     караються позбавленням  волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було  здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи";

 

     3) статті 362 і 363 викласти в такій редакції:

     "Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї

     1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка    оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах),  автоматизованих  системах  чи комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації,  вчинені особою,  яка має право доступу до неї, -

     караються штрафом від  шестисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з  конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані  зміна,  знищення  або блокування інформації, які є власністю винної особи.

     2. Несанкціоновані  перехоплення  або  копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах),  автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації,  якщо це призвело до  її витоку, вчинені особою, яка має   право   доступу  до такої інформації, -

     караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням  права обіймати  певні  посади або займатися певною діяльністю на той самий строк  та  з  конфіскацією програмних  чи технічних засобів, за допомогою   яких було здійснено несанкціоновані перехоплення  або копіювання  інформації, які є власністю винної особи.

     3. Дії,  передбачені  частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,  або  якщо вони заподіяли значну шкоду, -

     караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади  або  займатися  певною діяльністю  на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або  технічних  засобів,  за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи.

 

     Стаття 363. Порушення правил експлуатації  електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється

     Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється,  якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію, -

     караються штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк  до трьох років  з  позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк";

 

     4) доповнити статтею 363-1 такого змісту:

     "Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку

     1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої  згоди  адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, -

     карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

     2. Ті самі дії,  вчинені повторно або за попередньою  змовою групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, -

     караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням  волі на той самий строк, з позбавленням  права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи".

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. (набрав чинності 18.01.2005 р. // Урядовий кур'єр вiд 18.01.2005 - № 8).