Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

Міністерство внутрішніх справ України

Національна академія внутрішніх справ України

 

 

 

 

 

Кримінальне Право України: теоретичний курс та практикум

 

Навчальне видання

За загальною редакцією доцента

 Горбачевського В.Я.

 

 

 

          Схвалено на засіданні Вченої Ради Національної академії внутрішніх справ України             

          2004р. протокол №

          

            Рецензенти:

 

М.І. Мельник  - доктор юридичних наук, професор, заступник керівника Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

Г.О. Усатий – кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу аналізу, прогнозування, попередження та розкриття податкових злочинів НДЦ Національної Академії державної податкової служби України.

 

            Авторський колектив:

В.В. Кузнецов – старший викладач кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук;

А.В. Савченко – доцент кафедри теорії кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент;

В.С. Плугатир – доцент кафедри кримінального права та процесу.

 

Кузнецов В.В., Савченко А.В., Плугатир В.С.

 

Кримінальне право України: теоретичний курс та практикум: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачевського – К.: Атіка, 2005. –   с.

Навчальний посібник призначений для абітурієнтів, студентів, слухачів і курсантів вищих навчальних закладів, де складають вступні, семестрові та державні іспити з кримінального права.

          У книзі у вигляді питань, і відповідей до них, викладені основні положення Загальної та Особливої частин кримінального права, а також пропонуються практикум, який складається з 100 типових задач з відповідями до них. В посібнику вказані зміни та доповнення до кримінального законодавства станом на 1 січня 2005 р., а також наводяться постанови ПВСУ, що допоможуть обґрунтувати студенту свою відповідь. Така структура посібника дозволяє максимально ефективно підготуватись до складання вступних, семестрових та державних іспитів з кримінального права.

Навчальний посібник буде корисним всім, хто цікавиться проблемами кримінального права.

 

          В.В. Кузнецов  – Загальна частина;

          А.В. Савченко  – Особлива частина;

          В.С. Плугатир –  Практикум.