Криминология как наука

Оценка: 20 (+/-). Просмотров: 3260Похожие книги

Преступность деяния по международному уголовному праву - Р.А. Адельханян

ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Авторський колектив

СТРУКТУРА КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ - П.А. Кабанов

Квалификация преступлений - Л.Д. Гаухман

Кримінальне право України - Авторський колектив